Kontakt telefoni: 011/2665-910 i 064/8688-000
Apsolut Velpro Sip'n'Sound slamčica
Apsolut Velpro
Sip'n'Sound slamčica
 
Naziv: Sip'n'Sound slamčica
Brend: Apsolut Velpro
Kategorija: Igračke
Šifra: 1590
U prodaji od: 12.06.2017.
Količina:
1.099,00 RSD

Upozorenje: Igračka nije prikladna za decu mlađu od tri godine. Proizvod sadrži sitne delove, može izazvati gušenje ukoliko ga koriste mlađa deca bez nadzora odrasle osobe. Koristiti samo pod direktnim nadzorom odraslih. Boje i sadržaj mogu se razlikovati od prikazanog na pakovanju. Molimo da sačuvate pakovanje  i uputstva budući da sadrže bitne informacije. Molimo da odvojite pakovanje  pre nego što proizvod date detetu.
● Odgovara standardu EN71.
● Uputstva za upotrebu: Kako bi uključili igračku, pomaknite prekidač na njoj iz položaja „O“ u položaj „I“. Postoje 2 načina za igru – igra sa slamkom i igra bez slamke. Za igru sa slamkom gurnite slamku u igračku. Kada slamku stavite u čašu sa tekućinom te počnete piti, tekućina će proći kroz igračku koja će proizvesti zvuk. Kada tekućina prestane prolaziti kroz igračku, zvuk će se automatski ugasiti. Pripazite da igračka ne dođe u dodir s tekućinom kako ne bi došlo do kvara. Za igru bez slamke skinite igračku sa slamke, te pritisnite prekidac na igrački kako bi ona proizvela zvuk. Kada se ne igrate, isključite igračku kako bi produžili vek trajanja baterije. Kako bi isključili igračku, pomaknite prekidač na njoj iz položaja „I“ u položaj „O“. Kako bi izbegli kvar igračke, pripazite da je za vreme igre smeštena minimalno 5cm iznad površine tekućine. Pre upotrebe uvek proverite da su vrata poklopca za baterije čvrsto zatvorena.
● Uputstva za zamenu baterija: Zamenu baterija sme obavljati isključivo odrasla osoba. Baterijama sme rukovati isključivo odrasla osoba tako da deca ne smeju dolaziti u dodir s baterijama. Pre zamene baterija igračka mora biti potpuno suva. Pomoću  odvijaca odvite poklopac na vratima dela za baterije, te zamenite istrošene baterije s 3 nove baterije tipa A76/LR44. Baterije se moraju staviti  na način da polaritet (-/+) bude ispravan. Namestite vrata poklopca za baterije kako bi gumena brtva bila u ispravnoj poziciji, te čvrsto zavijte vijak pomoću kruznog odvijača. Pre upotrebe proverite da li su vrata čvrsto zatvorena.
● Uputstva za održavanje: Odvojite slamku od igračke prije čišćenja. Pre svake upotrebe operite slamku pomoću tople vode i sapuna, te osušite na vazduhu. Pre svake upotrebe pregledajte slamku te je bacite ukoliko je oštećena. Dopušteno je samo ručno pranje slamke. Ne grizite i ne savijajte slamku. Ne stavljajte slamku u mikrotalasnu  pec. Ne perite slamku u masini za sudove. Ne sterilizirajte slamku u kipucoj vodi. Igračka nije vodootporna. Ne uranjajte igračku u vodu. Ne stavljajte igračku u mikrotalasnu peć. Ne perite igračku u masini za sudove. Igračku nežno obrišite čistom vlažnom krpom nakon upotrebe. Ne čistite igračku četkom, abrazivnim sredstvima ili deterdžentima. Tekućina ne smije doći u dodir sa zvučnikom na igrački. Ukoliko se igračka smoči, ostavite je da se osuši te provjerite jesu li baterije oštećene.
● Upozorenje za baterije: A76/LR44 baterije su opasne za malu decu budući da se mogu progutati i uzrokovati gušenje. Ako se baterije progutaju, odmah posetite doktora. Uvijek pazite na polaritet (-/+) kod stavljanja novih baterija. Ukoliko proizvod nećete koristiti duže vreme, izvadite i spremite baterije. Kod spremanja, pripazite da se baterije ne dotiču, te da su odvojeno zamotane u papir ili lepljivu traku. Baterije ne smeju doći u dodir s vodom ili drugim metalima. Ne sme se izazivati kratki spoj! Ne smeju  se puniti baterije koje nisu namenjene za to! Ne mešati nove sa starim baterijama, alkalne sa cink-karbon baterijama te punjive sa baterijama koje nisu namenjene za punjenje. Ne koristiti punjive baterije. Ukoliko bacate stare baterije, odvojeno ih zamotajte u papir ili lepljivu traku. Igračku možete resetovati tako da izvadite baterije te ih ponovo ubacite. Istrošene baterije treba izvaditi iz igračke. Molimo odlažite stare baterije odgovorno! Stare baterije se ne smeju bacati sa ostalim kućnim otpadom, već se trebaju odlagati u za to predviđene kontejnere za reciklažu.